ติดต่อ

ความสามารถในการประหยัดพลังงาน

ทำงานด้วยพลังงานความร้อนจากน้ำร้อนเหลือทิ้งเพียงอย่างเดียวโดยมีภาระการทำความเย็น (cooling load) สูงสุดถึง 53%

น้ำหนักเครื่องจักรที่ลดลง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทนำน้ำร้อนเหลือทิ้งมาใช้ได้ในปริมาณมาก

ติดต่อ ติดต่อเรา