ติดต่อ

ผู้บริหาร

ฮิโรยูกิ โมริ

ฮิโรยูกิ โมริ

ประธาน

ฮิโรชิ อุเอะมุระ

ฮิโรชิ อุเอะมุระ

ผู้อำนวยการ
ผู้จัดการทั่วไป, สำนักงานด้านการผลิต

โมโมอิ ทาโมสึ

โมโมอิ ทาโมสึ

ผู้อำนวยการ
ผู้จัดการทั่วไป, สำนักงานด้านการวางแผนและการควบคุม

ยูจิ ยามาเดะ

ยูจิ ยามาเดะ

ผู้อำนวยการ
ผู้จัดการทั่วไป, สำนักงานด้านวิศวกรรม

ยูทากะ โยชิมุระ

ยูทากะ โยชิมุระ

ผู้อำนวยการ
ผู้จัดการทั่วไป, สำนักงานด้านการขายและการควบคุมบริการ

ทากะยูกิ ฮายะชิดะ

ทากะยูกิ ฮายะชิดะ

ผู้อำนวยการ
ผู้จัดการทั่วไป, สำนักงานด้านการขายและการควบคุมบริการ

คิตะมูระ คิมิฮิซะ

ผู้อำนวยการ
Kawasaki Heavy Industries Co., Ltd. ผู้จัดการอาวุโส,ฝ่ายควบคุมระบบพลังงานและเครื่องจักรเดินเรือ,
กองวางแผนและควบคุมของบริษัทด้านการแก้ปัญหาพลังงานและวิศวกรรมเครื่องกลเรือ

ติดต่อ ติดต่อเรา