ติดต่อ

แค็ตตาล็อกและ CAD

หม้อไอน้ำสำเร็จรูป

หม้อไอน้ำแบบไหลผ่านทางเดียวแบบหลายท่อ

ภาพแบบและภาพผังฐานรากโดยรวม

โปรดเลือกรุ่นจากรายการด้านล่าง

ภาพแบบและภาพผังฐานรากโดยรวม

โปรดเลือกรุ่นจากรายการด้านล่าง

อัตราการผลิตไอน้ำสมมูล (kg/h) 750 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 4,000 5,000 6,000
เชื้อเพลิง แรงดันไอน้ำสูงสุด ประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ รุ่น
ก๊าซธรรมชาติ 0.98MPa 99% WF-GEX
IF-J
96% KF-A
98% KF-A
WF-GEX
IF-J
IF-C
1.56MPa 99% IF-J
98% IF-J
IF-C
LPG 0.98MPa 96% KF-A
98% KF-A
IF-C
1.56MPa IF-C
น้ำมันดีเซล 0.98MPa 95% KF-A
IF-C
1.56MPa IF-C

* สำหรับข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้ โปรดติดต่อเรา

* รุ่นที่มีจำหน่ายจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา

ระบบโคเจเนอเรชัน

เครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม

เครื่องทำความเย็นแบบดูดซึมชนิดเผาไหม้โดยตรง/ชนิดใช้ไอน้ำ

ภาพแบบภายนอกและภาพผังฐานราก

โปรดเลือกรุ่นจากรายการด้านล่าง

ภาพแบบภายนอกและภาพผังฐานราก

โปรดเลือกรุ่นจากรายการด้านล่าง

รุ่น กำลังผลิตน้ำเย็น (USRT)
ชนิดเผาไหม้โดยตรงด้วยก๊าซ
COP 1.33
Efficio NE series
ชนิดใช้ไอน้ำ
3.85 kg/h
Efficio NES series

* สำหรับข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้ โปรดติดต่อเรา

เครื่องทำความเย็นแบบดูดซึมชั้นเดียวที่ใช้พลังงานจากน้ำร้อน

ภาพแบบภายนอกและภาพผังฐานราก

โปรดเลือกรุ่นจากรายการด้านล่าง

ภาพแบบภายนอกและภาพผังฐานราก

โปรดเลือกรุ่นจากรายการด้านล่าง

รุ่น กำลังผลิตน้ำเย็น (USRT)
แบบชั้นเดียวที่ใช้พลังงานจากน้ำร้อน
COP 0.8
SIGMA ACE TSH series

* สำหรับข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้ โปรดติดต่อเรา

ติดต่อติดต่อเรา