ติดต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดแสดงหม้อไอน้ำแบบไหลผ่านทางเดียวที่งาน
“Enlit Asia 2023”

15 มกราคม 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์

Kawasaki Thermal Engineering Co., Ltd.

Kawasaki Thermal Engineering Co., Ltd. ร่วมด้วย Kawasaki Gas Turbine Sdn Bhd ได้เข้า
ร่วมหนึ่งในงานสำคัญด้านเทคโนโลยีพลังงานและไฟฟ้าระดับโลก ในงาน“Enlit Asia 2023”
ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอินโดนีเซีย BS (Indonesia Convention Exhibition BS)

ตั้งแต่วันที่ 14-16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566

ภายในงาน เราได้นำเสนอเทคโนโลยีหม้อไอน้ำของเราโดยจัดแสดงแบบจำลองหม้อไอน้ำ
รุ่น IF-J ซึ่งมีส่วนช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนการใช้หม้อไอน้ำเชื้อเพลิงไฮโดรเจนอีกด้วย

image1