ติดต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดแสดงหม้อไอน้ำแบบไหลผ่านทางเดียวที่งาน “Techconnect & Innovation Vietnam 2023”

15 มกราคม 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์

Kawasaki Thermal Engineering Co., Ltd.

Kawasaki Thermal Engineering Co., Ltd. (KTE)ได้เข้าร่วมงาน “Techconnect
& Innovation Vietnam 2023” ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้า Quang Ninh Exhibition of Planning
& Expo Center จังหวัดกว่างนิงห์ เมืองฮาลอง ประเทศเวียดนาม ตั้งแต่วันที่ 29 ถึง 30 เดือน

กันยายน พ.ศ. 2566

โดยงานนี้จะจัดขึ้นทุกปี เริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบ
นวัตกรรมระดับชาติเพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีไปใช้จริง

จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนยีและคณะกรรมการ
ประชาชนประจำท้องถิ่นจังหวัดกว่างนิงห์ เพื่อมอบโอกาสในการเชื่อมต่อทางธุรกิจและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี


เราได้เข้าร่วมงานนี้กับ JNK โดยจัดแสดงแบบจำลองหม้อไอน้ำรุ่น IF และป้ายแสดงสินค้า
เกี่ยวกับหม้อไอน้ำไฮโดรเจนประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นกลางทาง
คาร์บอน ซึ่งมีส่วนช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

image1
image2