ติดต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดแสดงหม้อไอน้ำแบบไหลผ่านทางเดียวที่งาน “HEATECH INDONESIA 2023”

15 มกราคม 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์

Kawasaki Thermal Engineering Co., Ltd.

Kawasaki Thermal Engineering Co., Ltd. (KTE), พร้อมด้วย PT GIKOKO KOGYO
INDONESIA ได้เข้าร่วมงานที่สำคัญด้านเทคโนโลยีการทำความร้อนในงาน “HEATECH
INDONESIA 2023” ประเทศอินโดนีเซีย ที่จัดขึ้น ณ สถานที่จัดแสดงสินค้าในเมืองจาการ์ตา
(Jakarta International Expo) ตั้งแต่วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

ในครั้งนี้เราได้แนะนำเทคโนโลยีหม้อไอน้ำของเราโดยจัดแสดงแบบจำลองหม้อไอน้ำ รุ่น IF-J
ซึ่งมีส่วนช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนการใช้หม้อไอน้ำเชื้อเพลิงไฮโดรเจนอีกด้วย

image1
image2