ติดต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดแสดงหม้อไอน้ำแบบไหลผ่านทางเดียวที่งาน
“Paper Vietnam 2023”

21 กรกฎาคม 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

Kawasaki Thermal Engineering Co., Ltd.

Kawasaki Thermal Engineering Co., Ltd. (KTE), ได้เข้าร่วมในงาน
“Paper Vietnam 2023” ณ ศูนย์กลางหอประชุมและนิทรรศการไซ่ง่อน
นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ตั้งแต่วันที่ 14-16 มิถุนายน พ.ศ. 2023
โดยงานนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในฐานะงานแสดงสินค้าและการประชุม
ระดับนานาชาติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ ซึ่งจัดขึ้น
ร่วมกับงาน “Rubber and Tire Vietnam” และ “Coatings Expo”
เราได้มีการนำเสนอหม้อไอน้ำแบบไหลผ่านทางเดียวที่มีประสิทธิภาพสูง
และหม้อไอน้ำเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ช่วยในการประหยัดพลังงาน ลดการ
ปล่อย CO2
รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมกระดาษ โดยนำเสนอผ่านทางการจัด
แสดงแผงนำเสนอ ภาพยนต์ และแบบจำลองของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

image1
image2
ติดต่อ ติดต่อเรา