ติดต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เราได้จัดแสดงหม้อไอน้ำแบบไหลผ่านทางเดียวในงานแสดงสินค้าหม้อไอน้ำ "Boilex Asia 2020" ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทย

28 กันยายน 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์

Kawasaki Thermal Engineering Co., Ltd.

Kawasaki Thermal Engineering Co., Ltd. (KTE) ร่วมกับ Boonyium and Associates LTD. เข้าร่วมงาน "Boilex Asia 2020" ซึ่งเป็นหนึ่งในงานจัดแสดงเทคโนโลยีหม้อไอน้ำและภาชนะแรงดันที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย โดยจัดขึ้นที่ BITEC ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2020
ในครั้งนี้ เราให้ความสำคัญกับการนำเสนอตัวหม้อไอน้ำแบบไหลผ่านทางเดียวแบบหลายท่อ (WILLHEAT และ IF series) ของเราซึ่งช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซ CO2

image1
image2
ติดต่อ ติดต่อเรา